Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikası

-Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikası
1200 ₺

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı Nedir? , Öğrenci Koçu Nasıl Olunur? , Öğrenci Koçluğu Sertifikası Nasıl Alınır? Kimler Öğrenci Koçu Olabilir? , Öğrenci Koçu İstihdam Alanları Nelerdir?

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Sertifikalı Eğitim Programı Nedir? , Öğrenci Koçu Nasıl Olunur? , Öğrenci Koçluğu Sertifikası Nasıl Alınır? Kimler Öğrenci Koçu Olabilir? , Öğrenci Koçu İstihdam Alanları Nelerdir? Öğrenci Koçunda Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir? Gibi soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı Nedir?

– İstenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Danışanın özel ve profesyonel yaşamda gelişiminin sağlanmasını hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir. Hayatın dinamikleri içinde her an oluşacak yeni olayları kontrol etmek için ve farkındalıklar  yaşayıp çözümlere ulaşmak için  destek olur.
– Koçluk çalışması, kararlılık ve devamlılık gerektiren bir çalışmadır. Bu bağlamda koçluk çalışması, yıl boyunca haftada bir gün 1-2 saat ya da 10 günde bir gün 2 saat olarak sürdürülerek gerçekleşmektedir.
– Koçluk kavramı 2000’li yıllarda Türkiye’de popülerlik kazanmış bir alandır, özünde bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmayı barındırır. Öğrenci koçluğu ya da eğitim koçluğu da bu anlamı ile öğrenim yaşantısı içerisinde, özellikle 12 yaşından büyük bireye eğitsel alanda destek sağlamaya yönelik bir hizmettir.

Koçluk Sistemi Nedir?

– Kelime anlamı olarak koçluk ‘coaching’ ; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir.
– Koçluk; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir.
– Koçluk, ilk olarak 60’lı yılların sonunda ABD’de bütün bir kurumun daha etkin çalışması için çalışan örgütsel gelişim danışmanlarının yürüttükleri projelerin parçaları olarak kurumun içindeki liderlerle birebir çalışmaları ile başladı denebilir.
Günümüzde kullanıldığı anlama yakın bir anlamda ilk kez 1840 yıllarında Oxford Üniversitesi’nde öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanılmaya başlanmıştır.
– 1889 ve sonrasında ise daha modern bir anlam içererek, sporcuları çalıştıran kişiler için kullanılmaya başlandı “Koç’ kelimesi. Koçluk terimi günümüzdeki anlamında ilk kez 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafından kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanılmıştır.
– 1988’de Thomas Leonard finans dünyasında “Yaşamınızı Şekillendiren Yaşam’ adı altında yaşam planlama kursları vermeye başlamıştır. Leonard koçluğun nasıl öğrenilebileceğini belirleyen standartlar oluşturmaya başlamış ve bunun tüm dünyada kullanılabilir olduğunu, telefonla bile aktarılabileceğini göstererek bugünkü koçluğun temellerini oluşturmuştur.

Öğrenci Koçunda Bulunması Gereken Özellikler Nedir?

– Dinlemek, anlamak, anlatmak
– Doğru sorularla fark oluşturmak
– Gereksinime yönelik çözüm üretmek
– Konsantrasyonu sağlamak ve arttırmak
– Düşünce, duygu, davranış arasındaki ilişki
-Doğru odaklanmak, odaklanarak fark oluşturmak
-Engelli düşünceyi sağlıklı düşünce yapısına dönüştürmek
– İmajinasyonun (Zihinde canlandırma) gücü
Eğitim Koçları; sisteminde motivasyon, iç disiplin ve özgüven en yüksek düzeye çıkartılarak öğrenciye kendi mükemmelliğine nasıl ulaşacağına dair net ve etkili yollar gösterilmektedir.
Eğitim Koçları; bireylere başarıya ulaşmasını sağlayan pratik yaklaşımları sunar.
Öğrenciler, Eğitim Koçların yardımıyla şu anki durumlarının geleceklerini nasıl etkileyeceğinin farkına varacaklardır.

Öğrenci Koçluğu Neden Önemlidir?

Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır.
Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı yaratır.
Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler.
Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
Çocukların kendi eğilimlerini fark etmeleri, yeteneklerine, içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır.
Motivasyonları artar.
Öğrenme kolaylaşır, öğrenciler öğrenmeyi severler.
Öğrenciler kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının liderleri olmaları için desteklenirler.
Kişinin performansını arttırmayı hedefleyen bir metot olarak karşımıza çıkıyor.
İşte bu noktada koçluk devreye girer, birey kendini ayakta tutacak, adeta hesap verecek birine gereksinim duyar. Öğrencilerimin genellikle benzer bir ifadesi vardır ki, “kendim de biliyorum ama, siz olunca yapıyorum hocam’.

Kimler Öğrenci Koçluğuna İhtiyaç Duyar?

Sınavlara hazırlanan, kendisini stres altında hisseden öğrenciler,
Sınav esnasında çok heyecanlanarak bildiklerini unutan öğrenciler,
Sınavlardan korkan öğrenciler,
Ders çalışma esnasında zihnini derse odaklanmada zorlanan öğrenciler,
Ders çalışma yöntemini bilmeyen öğrenciler,
Ders çalışmayı erteleyen öğrenciler,
Çalıştıkları dersi hafızalarında tutamayan öğrenciler,
Özgüven sorunu yaşayan öğrenciler
Başarısız olacağından korkan öğrenciler,
Gelecekte hangi mesleğin kendine uygun olduğunu tespit edememiş öğrenciler,

Öğrenci Koçluğu İstihdam Alanları
Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı sertifikası ile koçluk ve Eğitim Merkezlerinde görev alabilir,
Danşmanlık Merkezlerinde çalışabilir,
Etüt Merkezlerinde görev alabilir,
Halk eğitim ve belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilir,
Özel kurumlarda çalışabilirsiniz.

Koçluk bir kişinin gelişimine, değişimine katkıda bulunma ve farklı bir duruma taşımaktır.

Bu, iki taraflı bir ilişkidir. Koçluk olan kişi potansiyelini maksimum düzeye çıkarıp hedeflerine varmasına yardımcı olmak hedefiyle, her iki taraf da bilgi ve deneyim paylaşımında bulunurlar.

Koçluk,  birey ve kurum için doğru olabilecek seçenekleri sunan, yanlış olduğunu düşündüğü konularda fikir belirten, fakat son kararı kişiye bırakan bir kolaylaştırıcı, bir rehberlik yapılır. Kısaca koçluk, potansiyeli maksimize etmektir.

Koçluk karşılıklı anlaşmaya dayalı bir şey olduğu için, her durumda geçerli değildir. Şu aşağıdaki durumlar daha doğrudan yönetimsel müdahale gerektirir:

Koçluk nedir?

•Bir öğrenme ve kendini geliştirme aracıdır.
•Bir insanı sahip olduğu hedeflere yönlendirmektir.
•Birlikte kararlaştırılmış sonuçlara ulaşmak amacıyla, karşılıklı deneyim ve kanaat paylaşımıdır.

MüfredatSüre : -Ders Sayısı : 75

DETAYLI EĞİTİM İÇERİĞİ

KOÇLUK, EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
Koçluk Sistemi
Koçluk Nedir?
Koçluk Becerileri ;
Eğitim Koçluğu Çalışma Alanları
Eğitim Koçluğu Süreci;
Kimler Öğrenci Koçluğuna İhtiyaç Duyar?
Öğrenci Koçluğunun Yararları

ETKİLİ İLETİŞİM
Kişilerarası İletişim–1
Kişilerarası İletişimin Unsurları:
İletişim Şekilleri:
İletişim Türleri:
Sağlıklı İletişimin İlkeleri:
Etkili İletişim Yolları:
Etkin Soru Sorma:
Beceri Ve Tutumlarımızı Değerlendirelim
İletişim Engelleri

AMAÇ BELİRLEME
Çatışma Çözme
Çatışma  Çözme  Stratejileri
Örnek Olaylar

KİŞİLİK
Kişilik Kuramları
İd(O)
Ego
Süperego
Topografik Görüş
Psikoanalitik Kurama Göre Psikoseksüel Gelişim Dönemleri
Jung Kişilik Tipleri
Holland Kişilik Kuramı
Kişilik Tipleri
Tiplerin Gelişimi
Envanterin Tanıtımı
Kime Göre Ben Neyim Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi Dosyası
Roller Anketi

ERGENLİK SÜRECİ
Çocukluktan Ergenliğe Doğru Gelişim Dönemleri
Neden Ergenlik Dönemi Çelişkiler Ve Bunalımlar Çağıdır ?
Ergenlikte Özbakım Becerileri
Gençlerin Ruhsal  Özellikleri
Ergen Ve Aile Arasında Sık Görülen Tartışmaların Nedenleri
Cinsel Değişim
Kimlik Arayışı
Gençlerle  Nasıl Barış İçinde Yaşanır ?

 

Anne Baba Tutumları Ve İletişimi
Aile İçi İletişim
Anne Baba Tutumları Ölçeği

ÖĞRENME VE BEYİN
Öğrenme Ve Beyin İşlevi
Loci Yöntemi
Kanca Yöntemi
Bağ Yöntemi
İlk Harf Yöntemi
Beyin İşleyişi

 

DİKKAT DAĞINIKLIĞI VE HİPERAKTİVİTE
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu
Dehb Temel Sorun ?
Davranışlarımızı Nasıl Kontrol Ederiz ?
Dehb Nedenleri
Ergen/Erişkin Dehb
Dehb Tedavi Yöntemleri
Okulda Neler Yapılabilir ?
Öğretme Yöntemleri
Dikkat Dağınıklığı Soruları
Conners Dikkat Dağınıklığı
Öneriler

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR
İyi Bir Öğrenci Koçu Nasıl Olmalı
Öğrenci Çarkı Ve Soruları
Öğrenci İçin Swot Analizi
En Yaygın Öğrenci Sorunları
Hedef Gerçekleştirme Safhaları
Hedef Kartı
Beyin Lobları
Aktif Öğrenme Döngüsü
Zihni Verimli Çalıştırmak İçin Yapılması Gerekenler
Düşünme Biçimi Tespit Testi
Zaman Yönetimi
Sınav Kaygısı Ve Başetme Yolları
DİKKAT VE HAFIZA TEKNİKLERİ
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?
Tanısı İçin Gereken Kriterler Nelerdir?
Alt Tipleri Nelerdir?
Ölçütleri Nelerdir?
Ülkemizde Dehb
Dehb Ne Sıklıkta Görülür?
Nedenleri Nelerdir?
Dehb Olan Çocukların Geleceği Nasıldır?
Dehb Olan Ünlüler Kimlerdir?
Tedavi Yöntemleri
Anne Ve Babalara Tavsiyeler
Hafıza Testi
Etkin Okuma Yöntemleri
Hızlı Okuma
Motivasyon Ve Bakış Açısı Oluşturmak
ÖĞRENCİ CHECK-UP DÖKÜMANLARI

Öğrenci Danışma Formu
Öğrenci  Görüşme Formu
Farkındalık Formu
Dikkat Formu
Hafıza Testleri
Beier Cümle Tamamlama Testi
Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği
Öğrenme Stilleri Anketi
Sınav Kaygısı Ölçeği
Sınav Kaygısı Örneği
Öğrenci Koçluğu Dökümanları
Planlı Çalışma Dökümanları
Sınav Kaygısı Dökümanları
Sorumluluk Dökümanları
Testler ve Değerlendirme Ölçekleri

 

Online Özel Ders Seçeneği

Photoshop, web geliştirme, aile uzmanlığı gibi her alandaki farklı eğitimlerden Dünya standartlarındaki kalitede eğitim almak sadece bir tık uzağınızda.

Hemen ön Bilgi Alın !

Copyright © 2020 | Bu Sitede Bulunan Yazı, Görsel ve Video Gibi Hiçbir İçerik İzinsiz Olarak Kesinlikle Kullanılamaz.

Hemen Ara!
Sohbete Başla
Merhaba, Elit Sertifika
Eğitimlerinizle ilgili bilgi almak istiyorum